تمهیدات انتقال خون تهران برای جبران کاهش ذخایر خونی در ماه رمضان

 به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا دائمی با بیان اینکه بخش آب کشور در هشت سال گذشته به موفقیت های قابل توجهی دست یافته است، تهیه سند چشم انداز، تدوین طرح جامع آب و بهره برداری از نخستین نیروگاه تلمبه ذخیره ای کشور و نیز سد گتوند را ازچمله دستاوردهای مهم بخش آب کشور در دولت های نهم و دهم عنوان کرد.

رده اند. مصوب می شد و دولت منابع لازم برای اجرای آن را تامین می کرد ایدرو می توانست در 300 نقطه از کشور کارگاه بزرگ سازندگی ایجاد کند. به گفته وی، برخی از نمایندگان مجلس که به این طرح رای نداده بودند بعدها با توجه بیشتر به اهمیت قضیه اعلام کردند در صورتی که طرح دوباره در مجلس مطرح شود از آن حمایت خو

*تدوین برنامه عملی بلندمدت آب کشور در 200 نشست کارشناسی

مهر، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مردم حق دارند کارنامه 8 ساله دولتی را که 2 بار به آن رأی داده اند ، بدانند و به همین خاطر گزارش رسمی فعالیت 8 ساله دولت منتشر می شود.ذوب آهن اصفهان در مدار تولید قرار می گیرد. بارک رمضان به سر می‌بریم، تلاش کرده ب وی ادامه داد: غالب محققان و

وی درخصوص سند چشم انداز، سیاست ها و راهبردها و تدوین برنامه عملی بلندمدت آب کشور، گفت: این سند در 200 نشست کارشناسی و با حضور بیش از یکصد نفر از خبرگان آب کشور در حدود یکهزار و 500 برگ مستند تهیه شده است و نقش مهمی در برنامه ریزی 20 سال آینده خواهد داشت.

ایدرو می توانست در 300 نقطه از کشور کارگاه بزرگ سازندگی ایجاد کند. به گفته وی، برخی از نمایندگان مجلس که به این طرح رای نداده بودند بعدها با توجه بیشتر به اهمیت قضیه اعلام کردند در صورتی که طرح دوباره در مجلس مطرح شود از آن حمایت خواهند کردحسینی ادامه داد: به عنوان وزیر اقتصاد تضمین می دهم هر گروهی

به گفته وی، تهیه چنین سندی در تاریخ مدیریت آب کشور بی سابقه بوده است.

دائمی بهنگام سازی طرح جامع آب کشور را نیز یکی از دستاوردهای مهم بخش آب کشور عنوان کرد و ادامه داد: طرح جامع آب کشور در سال 73 تهیه شده بود که در سال 86 ضرورت تهیه طرح جامع آب با توجه به تغییرهای اقلیمی و افزایش مصارف و گذر از فراوانی آب به دوره تنش آبی تبیین شد.

*طرح جامع آب کشور متناسب با مدل های تصمیم ساز با پیشرفته ترین فناوری های جهان

وی افزود: از سال 87 تا سال 91 بیش از 800 جلد گزارش های مرتبط با طرح جامع آب کشور تهیه و سناریوهای مختلف و برنامه ها و مدل های تصمیم ساز متناسب با پیشرفته ترین فناوری های جهان به کار گرفته شد.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، بهره برداری از نخستین نیروگاه تلمبه ذخیره ای کشور را از دیگر شاخص های عملکردی بخش آب در هشت سال اخیر عنوان کرد و افزود: در سال جاری نخستین واحد نیروگاه تلمبه ذخیره ای کشور در سیاه بیشه مازندران با ظرفیت حدود یکهزار مگاوات به بهره برداری رسید.

وی این نیروگاه را در زمره بالاترین فناوری های جهان و در منطقه بی نظیر دانست و افزود: 10 سال کار مداوم ده ها هزار کارگر، مهندس و محقق به احداث این مجموعه بزرگ شامل دو سد و چهار واحد نیروگاه هر کدام به ظرفیت 250 مگاوات منجر شد.

دائمی بهره برداری از سد گتوند را نیز از دیگر افتخارهای دولت کنونی دانست و گفت: در سال 91 بزرگترین سد خاکی کشور با ظرفیت مخزن 5.7 میلیارد مترمکعب، ارتفاع 185 متر و ظرفیت تولید انرژی یکهزار مگاوات در گتوند خوزستان به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: با احداث این سد، امکان تنظیم آب رودخانه کارون در ترسالی ها و خشکسالی ها فراهم شده است.
ارسال شده در دسته‌بندی نشده| 2:51 am |  | پاسخ دهید: