اخبار سیاسی » عکس/ سلفی لحظه آخری با فرمانده محبوب