اخبار سیاسی » شرکت‌کنندگان در افطاری سفارت انگلیس دشمن‌اند