اخبار اجتماعی » "عامل مرگ جنجال‌برانگیز گورخرها" پس از عزل دوباره مسئولیت گرفت!